Награди от играта за филма
"ДЖОНИ ИНГЛИШ ИЗБУХВА ОТНОВО" на Нова ТВ и
Форум Филм България печелят:

двойни билета за филма „Джони Инглиш избухва отново“

И.Е.
О.Е.
Е.Е.
Т.А.
Е.А.
Н.О.
О.Т.
И.А.
В.Р.Т.
Т.О.
А.О.
И.В.
И.Е.
Е.И.И.
А.О.
А.А.
Е.Е.
В.А.
Т.Л.
В.Р.
А.Р.
И.Ъ.
И.Е.
А.А.
Л.В.
Т.А.
А.В.
Е.В.В.
О.О.
Н.В.
А.Р.
И.О.В.
А.И.
Ю.А.
Т.В.О.
Н.О.
Е.У.
О.И.И.
Р.О.
А.Р.

Представители на Форум Филм България ще се свържат с печелившите. Благодарим на всички участвали!