Награди от играта за филма
"ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: КРАЯТ" на Нова ТВ и
Форум Филм България печелят:

двойни билета за филма „Отмъстителите: Краят“

А.В.
А.В.
Б.С.
В.С.
В.И.В.
В.Й.
Г.Х.
Д.Б.Р.
Д.Н.
З.П.У.
З.Д.З.
И.И.Г.
И.П.
К.С.
К.С.Г.
М.Д.
М.А.
М.М.
М.А.
М.Й.
М.А.
М.С.
М.И.Н.
Н.Т.
Н.В.
О.Г.
П.В.
П.Д.
С.Д.
С.Т.
С.Й.
С.М.
С.С.
С.С.
С.К.
С.С.
Т.С.
Т.К.К.
Х.Щ.
Ц.И.А.

Представители на Форум Филм България ще се свържат с печелившите. Благодарим на всички участвали!