Награди от играта за филма
"ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: ВОЙНА БЕЗ КРАЙ" на Нова ТВ и
Форум Филм България печелят:

10 бр. тетрадки

Любомир Стефанов Атанасов
Стефан Мончев
Стела Симеонова-Стефанова
Борислава Иванова
Иван Ивов Йотов
цветомира димитрова
Христо Димитров Щерев
Тодор Тончев
Ванеса Евлогиева Савова
Данди

10 бр. калъфа за документи

Любослав Ангелов
Иван Красимиров Стойчев
Петя Атанасова
Даниел
Мария Георгиева
Емил Нацев
Александър Стефанов
Андрей Начев
Станислав Росенов Новев
Денис

10 бр. шапка

Денислав Дамянов
Ваня Колева
Бернардо Корея
Симеон Асенов
Илко Златков
Петя Ангелова
Мария Стойкова
Милен Мартинов Миленов
Дениз Топал
Владимир Маринов

Представители на Форум Филм България ще се свържат с печелившите. Благодарим на всички участвали!