Награди от играта за филма
"Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии" на Нова ТВ и
Форум Филм България печелят:

30 бр. фенски тениски от филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“

В.В.
Г.Й.
Д.М.
Д.С.С.
Е.А.
И.П.П.
И.К.
Й.Й.
Й.Б.
Й.Б.И.
К.Ц.
К.К.
К.Д.
К.К.
М.К.
М.П.
М.В.
М.В.
М.М.
Н.К.Г.
Р.Й.
Р.Д.
Р.Д.
С.А.
С.П.
С.С.
С.Д.
Х.Й.
Х.Ч.
Ц.Ц.

Представители на Форум Филм България ще се свържат с печелившите. Благодарим на всички участвали!