Награди от играта за филма
"ТОР:ЛЮБОВ И ГРЪМОТЕВИЦИ" на Нова ТВ и
Форум Филм България печелят:

тефтер

H.H.
P.L.
В.Г.
Г.Х.
Л.С.
Н.С.
Н.Б.
Н.Д.
О.С.
Ц.К.

шапка

А.В.Х.
Б.Т.
В.С.
Ж.И.
И.Д.
Й.П.
М.К.
П.Д.
С.К.
Ц.Д.

тениска

Б.И.К.
Б.В.
В.П.В.
Г.О.
Д.Г.
И.П.
Н.П.
Н.Ш.
С.И.М.
С.С.

Представители на Форум Филм България ще се свържат с печелившите. Благодарим на всички участвали!