Награди от играта за филма
"МИСИЯТА НЕВЪЗМОЖНА: РАЗПАД" на Нова ТВ и
Форум Филм България печелят:

безжични слушалки

М.С.
В.Х.
Н.Й.
П.Б.
Б.К.
Г.Й.
Д.М.Я.
Н.Д.
М.Х.
О.М.

термос

М.П.
М.Й.
Ц.К.
Р.Й.
И.С.С.
Д.В.
Г.И.
Н.И.
А.М.
Д.А.

поставка за телефон

М.Г.
Ж.Ж.
Е.П.
Р.С.
М.Г.
Ю.Г.
З.С.
М.М.
М.Н.
Г.К.

Представители на Форум Филм България ще се свържат с печелившите. Благодарим на всички участвали!